Hội trợ Suzun "Đa dạng thảo dược"

Bằng khen trong Đề mục
"Áp dụng các công nghệ và nghiên cứu khoa học mới"

Chủ tịch ban giám khảo L.V. Petrochenko
Ngày 25 tháng 7 năm 2015

Trước Sau đây
Trước Sau đây
Quay lại thư viện