Học viện an ninh Liên bang Nga, năm 2009

Thư cám ơn
Ban lãnh đạo Học viện an ninh
Liên bang Nga
cám ơn vì những hỗ trợ trong việc tổ chức và tiến hành các sự kiện trang trọng kỷ niệm Ngày nhân viên cơ quan An ninh

Quyền giám đốc tạm thời Học viện an ninh Liên bang Nga,
Đại tá V.V. Ostanin, năm 2009

Trước Sau đây
Trước Sau đây
Quay lại thư viện