Lời cám ơn về sự đổi mới từ chính quyền thành phố Berdsk, năm 2018

CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ BERDSK

LỜI CẢM ƠN
gửi tới 
tập thể nhân viên công ty  IPK "Abis"
về việc  sản xuất và phát triển các sản phẩm sáng tạo và

nhân kỷ niệm Ngày  nhân viên ngành Công nghiệp Thực phẩm,

Thị trưởng thành phố Berdsk
E.A. Shesternin, 2018

Trước Sau đây
Trước Sau đây
Quay lại thư viện